یادداشت های دادو

در غیاب بزرگان

 

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

که گاهگاه بر او دست اهرمـــن باشد

   

دور دوم بازی های جام جهانی با انواع یاز شگفتی ها همراه شده است و همینطور پیش می رود !! بعد از خروج ایران از دور بازی ها که آن را بنوعی انحطاط در جام جهانی تلقی می کردند و جای خالی ایران را بنحو ملموسی پررنگ میکردند !!! حذف آلمان با دو گل کره ای ها باعث شد تا داغ ایران کمی کم رنگ تر بشود و خود را تنها بزرگ بازمانده ازجام ندانند!!؟

 

در دور دوم حذف آرژانتین و بدنبال آن حذف پرتقال نشان داد که اوضاع جامعه بین الملل آن طورها هم که برخی فکر می کنند بهتر از حال و روز کشور عزیزمان نیست (!) و بیخود عده ای از هموطنان مرغ همسایه را غاز می پندارند !! صد رحمت به مرغ کرک و پر ریخته ی خودمان !!! خلاصه اینکه وقتی یک جای برنامه به هم می خورد ، این بهم ریختگی در جاهای دیگرخودش را نشان می دهد (!) مگر اینکه یکی بخواهد برای رد گم کردن و احیانا فریب اذهان عمومی یک جای کار را پررنگتر نمایند و آن را ویترینی بکنند !!


مثل والیبال در ورزش ما (!؟) در سالهای دورتر والیبال ما همسطح با سایر رشته هایمان بود ولی کاری کردند کارستان و آمدند از بقیه جاها زدند و روی والیبال کمی متمرکز شدند و آن را بالا کشیدند و هی آن را پررنگتر کردند و توی چشم برو تر (!) البته شاید خیلی ها از این امر استقبال بکنند که همانا آنها همان مردم همیشه در صحنه ای هستند که ابتدا رای می دهند به رنگ و بوی ظاهری و وعده ها و فریب ها و از چند روز بعد شروع میکنند به هتاکی و فحش دادن و اتهاماتی که خارج شدن از زیرمشمول الذمه گی آنها خیلی سخت و سنگین است !!! بگذریم ...

 

حذف آرژانتین و پرتقال و اسپانیا شگفتی های بزرگ جام جهانی بود و احتمالا ادامه داشته باشد ... کرواسی هم به زحمت از دست دانمارکی ها خلاص شد و خود را بالا کشید !! این بازی ها و این نتایج نشان می دهد که ما بیخود خود را در گروه مرگ احساس کرده و به آن مساوی ها و گل به خودی ها غره شده بودیم و فکر می کردیم از غیرممکن ها ممکن ساخته ایم (!) این تیم ها به همان نتیجه ای رسیدند که اگر ما هم می رفتیم می رسیدیم !! و من باز فکر می کنم که ما اشتباها فریب یک مربی بدذات را خوردیم و از بازی خودمان دور ماندیم و حالا مثل خیلی از کارهایمان که در آن سابقه داریم بیخود پشت سرش ایستاده ایم و می ترسیم اشتباهمان را گردن بگیریم (!) و بیخود از او دفاع می کنیم !!!

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت 09:34 | نویسنده: دادو | چاپ مطلب 0 نظر