X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یادداشت های دادو

کار یعنی کار خوب !!

 

 http://s6.picofile.com/file/8231001376/61411_461181893932499_379373208_n.jpg

 

 

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ,
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻛﻔﺶ
ﻣﻲ ﺩﻭﺯﻱ -
ﭼﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺑﺎﺷﻲ ﭼﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﻲ ﭼﻪ ﻧﺠﺎﺭ,
ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺩاﺭﺩ ﺁﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺁﻳﺎ ﻭاﻗﻌﺎ ﺭﻭﺣﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻱ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ?
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺕ
ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ اﺯ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺭا ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩاﺭﺩ.
اﻧﺴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ, اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺸﻖ
ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ -
ﺑﻪ ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻮﺏ,
ﺣﻤﻞ ﺁﺏ اﺯ ﭼﺸﻤﻪ,
ﺁﺷﭙﺰﻱ -
ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻴ ﺰﻧﺪ
ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻴ ﺸﻮﺩ
ﻧﻪ اﺯ اﻳﻦ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ, ﺁﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻃﺮﺯﻱ ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.......

( حکمت تائو )

 

( انگار برخی ها دوست دارند یک دستی در حکمت ها ببرند !!  اینترنت هم که جنگل مولاست !! )

 

 

تاریخ ارسال: جمعه 11 دی 1394 ساعت 10:08 | نویسنده: دادو | چاپ مطلب 0 نظر